Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2016

nieinteresujsiee
Play fullscreen
Reposted fromrol rol
nieinteresujsiee
3142 5b9d 390
Reposted frommiki77 miki77 viajoannna joannna

September 12 2016

nieinteresujsiee
Kiedyś czytałem wywiad z jakimś profesorem, pojawiło się w nim zdanie, że mając dwadzieścia lat, ma się wrażenie, że wszystko zaraz się zacznie. Tekst kończył się stwierdzeniem tego profesora:
- I wie Pan co? Mając siedemdziesiąt lat myśli się tak samo.
http://volantification.pl/2015/04/15/nie-jestesmy-przygotowani-na-trwale-zwiazki
Reposted fromohshit ohshit viaStonerr Stonerr
nieinteresujsiee
6806 5964 390
Reposted fromzciach zciach viakitewalk kitewalk
3628 e836 390

gnossienne:

Pianist Ludovico Einaudi performs in Svalbard in the Arctic Ocean as part of a Greenpeace campaign calling for its protection (x)
nieinteresujsiee
6894 62a9 390
Iceland
nieinteresujsiee
0999 7d3f 390
Reposted fromYuei Yuei viabarricade barricade
nieinteresujsiee
Reposted fromdarthsadic darthsadic viabarricade barricade
nieinteresujsiee
nieinteresujsiee
Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98

September 11 2016

0399 56de 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajasmine-girl jasmine-girl

September 05 2016

nieinteresujsiee

If you see beauty in something, don’t wait for others to agree.


— Sherihan Gamal
Reposted fromrzzkropka rzzkropka viamr-absentia mr-absentia

August 24 2016

nieinteresujsiee

August 11 2016

nieinteresujsiee
0366 cdd5 390
@NSFWcontent #comingsoon
Reposted fromrol rol viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

August 10 2016

nieinteresujsiee
8681 753f 390
Reposted fromrol rol viapamieciodlegle pamieciodlegle
9300 0303 390

kimreesesdaughter:

Me, every time!

Reposted fromnepotism nepotism viahighhopes highhopes
nieinteresujsiee
6648 8c88 390

August 09 2016

nieinteresujsiee
0229 f3ed 390
nieinteresujsiee
nieinteresujsiee
2210 2efb 390
Ukraine by Volodymyr Zinchenko
Reposted fromcorvax corvax viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl